CHMIELEWSKI S.A.

Lift Future!

Serwis

Konserwacja dźwigów

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprezentować ofertę naszej firmy w zakresie konserwacji, remontów dźwigów osobowych. Aktualnie prowadzimy serwis wind w ZBK Mokotów, ZDM Śródmieście, Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe. Zobowiązujemy się do utrzymania dźwigów w stałym ruchu w okresie między naprawami głównymi z wyłączeniem przestojów niezbędnych dla wykonania czynności konserwacyjno-naprawczych oraz przestojów spowodowanych przez wypadki losowe. Prowadzimy pogotowie techniczne przez całą dobę. Szybko usuwamy usterki i dokonujemy drobnych napraw dźwigów. Nasza konserwacja wind prowadzona jest w oparciu o instrukcje eksploatacji dźwigów. Każdy dźwig nie rzadziej niż raz w miesiącu poddajemy przeglądowi technicznemu, zaś raz na pół roku rewizji okresowej. Raz w roku przeprowadzamy protokólarne oględziny konstrukcji nośnej dźwigu, prowadnic i ich zamocowań, przeciwporażeniowych instalacji ochronnych. Przygotujemy i uczestniczymy w okresowych rewizjach dokonywanych przez inspektora Dozoru Technicznego. Konserwacja dźwigów jest szczegółowo raportowana. Każdy serwis wind posiada oddzielne dokumentacje. Zatrudniamy pracowników z wymaganymi uprawnieniami gwarantujące właściwe wykonywanie usług. Do zgłaszania problemów technicznych i reklamacji jest zarezerwowany dedykowany numer naszego działającego NON STOP Centrum Pomocy. Umożliwia to najszybsze uruchomienie procedury ewakuacyjnej, wsparcia uwięzionych lub rozwiązania problemu technicznego. Jeśli są Państwo zainteresowany podpisaniem umowy konserwacyjnej prosimy o kontakt z nami.

Centrum Pomocy, Pogotowie dźwigowe i konserwacja dźwigów:

tel. +48 22 757 69 90

 

Słowa kluczowe: konserwacja dźwigów, konserwacja wind, serwis wind