CHMIELEWSKI S.A.

Lift Future!

Projekt

CHMIELEWSKI-DŹWIGI realizuje projekt pt. "Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie Chmielewski-Dźwigi" dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Cele projektu: Dywersyfikacja produkcji w kierunku wytwarzania zasadniczo ulepszonych elektrycznych dźwigów.

Planowane efekty: Uzyskanie wysokiej konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa, w tym poszerzenia oferty o nowe produkty stanowiące innowację na rynku.

Wartość projektu: 18 312 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 920 000,00 PLN