CHMIELEWSKI S.A.

Lift Future!

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych
CHMIELEWSKI S.A. z siedzibą w Baniosze (05-532) przy Lipowej 27 (dalej jako: „CHMIELEWSKI S.A.”), przetwarza dane osobowe osób kontaktujących się z CHMIELEWSKI S.A. jako administrator tych danych w sposób opisany poniżej.

Cel i podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa zapytania powstałego w związku z wykonaniem umowy przez CHMIELEWSKI S.A. lub inną reakcją na podjęty z CHMIELEWSKI S.A. kontakt. Dane osobowe przetwarzane są także w celach kontaktowych, w związku z wykonywaniem umowy zawartej z CHMIELEWSKI S.A.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) (obsługa zapytania, wykonywanie umowy) i art. 6 ust. 1 lit. f) (kontakt nie stanowiący wykonania umowy ani obsługi zapytania) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej jako: „RODO”).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz CHMIELEWSKI S.A., w tym podmioty świadczące usługi IT i usługi hostingowe.

Okres retencji
Dane osobowe są przechowywane przez czas trwania współpracy CHMIELEWSKI S.A. z osobą, której dane dotyczą bądź z podmiotem reprezentowanym w kontaktach z CHMIELEWSKI S.A przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie, przez czas wymagany przepisami prawa ze względu na ciążące na administratorze obowiązki publicznoprawne czy ochronę roszczeń.

Przysługujące prawa i dane kontaktowe
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które są przechowywane przez CHMIELEWSKI S.A., jak również prawo żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo żądania usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do przenoszenia danych. W przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że CHMIELEWSKI S.A. przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe CHMIELEWSKI S.A.
Adres pocztowy: CHMIELEWSKI S.A. ul. Lipowa nr 27, 05-532 Baniocha
Numer telefonu: +48 22 727 51 29, +48 22 727 52 29, +48 22 20 11 668
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.